Podkarpacka Konferencja Podatkowa

13 listopada 2019

Podkarpacka Konferencja Podatkowa

VAT: dwie ważne daty: 1 listopada 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.- przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW


Wykładowca: Profesor Witold Modzelewski

Data i Miejsce Konferencji

13 listopada 2019

Program Konferencji


Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
Co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
Kiedy nabywca (usługobiorca) musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
Kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (wartość faktury ponad 15 tys. zł.)?
Jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
Brak zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów (1 stycznia 2020 r.)
Uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT,
Zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
Przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
Centralny Rejestr Podatników (CRP) publikowany przez Szefa KAS (1 września 2019 r.):
Obowiązek posiadania rachunku gospodarczego przez zarejestrowanego podatnika VAT,
Skutki braku zapłaty zależności na rachunek bankowy podany w CRP,
Trzydniowy termin na zawiadomienie naczelnika US w celu „uratowania” zaliczenia wydatków w części kosztów uzyskania przychodów,
Brak zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów uregulowanych na rachunek bankowy nie ujawniony w CRP (1 stycznia 2020 r.)
Używanie kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii po dniu 31 sierpnia 2019 r. (ustawowa utrata „homologacji” tych kas).
Nowe obowiązki podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących:
    do kiedy można stosować kasy z papierowym zapisem kopii?
    do kiedy można stosować kasy z elektronicznym zapisem kopii?
Obowiązek pobrania oświadczeń od osób obsługujących kasy (do 31 maja 2019),
Nowe zasady ewidencji korekt sprzedaży zarejestrowanej w kasie.
Pozostałe zmiany w podatku od towarów i usług wchodzące w życie z dniem 1 września 2019 r.
Nowy zakres przedmiotowy deklaracji VAT-14 (graniczna płatność WNT),
Zmiany w systemie sankcji za naruszenie przepisów o VAT.
Wiążąca Informacja Stawkowa (1 listopada 2019 r.).
Rewolucyjny wyrok dotyczący preproporcji za okres do 2016 r. – podatnicy mieli obowiązek skorygowania preproporcji stosowanej według indywidualnego pomysłu – trzeba skorygować rozliczenia za lata 2014-2015.
Kolejne odroczenie likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K; do mali i średni podatnicy stosować będą te deklaracje do połowy 2020 roku.

8:30 - 9:30 - Rejestracja uczestników
9:30 - 11:00 - Pierwszy moduł
11:00 - 11:30 - Przerwa
11:30 - 13:00 - Drugi moduł
13:00 - 14:00 - Obiad
14:00 - 15:30 - Trzeci moduł

Warunki Uczestnictwa

Udział w konferencji: 550 zł + 23% VAT / os.

Cena zawiera: materiały dydaktyczne, lunch, serwis kawowy, imienny certyfikat uczestnictwa

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji na konferencje pod numerem telefonu +48 606 117 147

 lub poprzez kontakt na adres e-mail: j.gazda@enoctua.pl

Liczba miejsc ograniczona